BemutatkozásEtikai kódexProgramokHírlevélKapcsolatokHOME
IMG2.jpg
HÍRLEVÉL 2006. szeptember
Aktualitások
Tisztelt Tagtársaink! Kedves Kolleganők!

Hírlevelünkben most első alkalommal jelentkezünk elektronikus formában.
A jövőben minden közérdekű híranyagot, információt, tájékoztatót ebben a formában juttatjuk el a Tisztelt Olvasókhoz és a Hozzátok.
Kérjük, rendszeresen látogassátok honlapunkat.

Honlap: www.mtoe.hu
E-mail: egyesület@mtoe.hu

Ha a közzé tett anyagokkal kapcsolatban észrevételek, kérdések merülnek fel bennetek, az MTOE Elnöksége és a Hírlevél Szerkesztő Bizottsága készséggel válaszol ezekre.
Élő, napi kapcsolat fenntartására, kialakítására törekszünk.

Az MTOE 2006. május 26-án tartotta tisztújító közgyűlését. Az egyesületi vezetőségben változások történtek.

Az egyesület elnöke:
Sójáné Dux Ágnes
Az egyesület elnökhelyettese:
Orosz Lászlóné (Nyíregyháza)
Az egyesület titkára:
Nagyné Szabó Erzsébet (Debrecen)
Oktatási Bizottság elnöke:
Sójáné Dux Ágnes
Nemzetközi Bizottság elnöke:
Magyar Gizella
Hírlevél Szerkesztő Bizottság elnöke:
Dósa Gáborné

Megválasztott és újra választott vezetőségi tagjainknak szívből gratulálunk és erőt, egészséget kívánunk ehhez az embert próbáló „nemes feladat”-hoz, mellyet szakmai munkánk elismertetéséért, még nagyobb megbecsültetéséért végeznek.


Köszönetet mondunk Magyar Gizellának, aki 10 évig látta el az egyesület elnökhelyettesi teendőit. Gizike az elnökség lelke, motorja volt.
Áldozatos, kiváló színvonalon, nagy hozzáértéssel végzett szakmai munkája mellett mindent megtett az egyesület fennmaradásáért, létéért, működéséért, szükségességének népszerűsítéséért.
Gizike! Nélküled nem ment volna.
Örömmel fogadjuk a továbbiakban is minden felajánlott munkádat, tevékenységedet.

Sajnáljuk Szabó Istvánné lemondását a Budapesti Helyi Csoport vezetéséről.
Marika több évig szervezte a budapesti egyesületi tagok programjait. Kézben tartotta és törődött a hozzáforduló kolleganők ügyeivel. Amikor fáradozásait megköszönjük, kérjük, segítsen nekünk abban, hogy mielőbb találjunk megfelelő utódot erre a feladatra.
KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
Emlékeztető

az MTOE 2006. április 11-én az egyesület székhelyén megtartott elnökségi üléséről

Jelen voltak:
Sójáné Dux Ágnes
Orosz Lászlóné
Nagyné Szabó Erzsébet
Magyar Gizella

Napirend:

1. 2006. évi tisztújító közgyűlés
Az egyesület tisztújító közgyűlését 2006. május 26-án 16.00 órára hívja össze. A tisztségviselőket levélben kérik fel tisztségük megújítására. Az elnökség előző döntését megváltoztatva, Földesi Jánosné Ibolyát kéri fel a jelölő bizottsági elnök tisztére, és felkéri, hogy a bizottsági tagságot vállalaló Beri Mártival és Joóné Erzsikével kezdjék meg munkájukat. A lehetőséghez képest minél több egyesületi tag véleményét kérjék ki az elnöki, elnökhelyettesi, titkári, a különböző bizottságok – oktatási, nemzetközi, számvizsgálói bizottság elnöki, valamint a titkárnői hírlevél szerkesztőség bizottsági elnöki, ill. bizottsági tagi tisztségre javasolandó személyekkel kapcsolatban. A közgyűlési meghívót postai úton továbbítjuk a tagok részére, de elérhető a www.mtoe.hu honlapon is. A bizottságok és helyi csoportok beszámolóit 2006. május 15-ig kell megküldeni a MTOE elnökének.

2. 2006. évi konferencia
Az egyesület 2006. május 27-én rendezi meg konferenciáját. A konferencia szakmai programjáért Sójáné Dux Ágnes, az egyéb programokért és támogatásokért Magyar Gizella a felelős. A regisztrációval kapcsolatos feladatok ellátására a Pannonia Tourist Service-t kérjük fel. A konferencián történő kedvezményes részvételi lehetőséggel azok az egyesületi tagok élhetnek, akik 2005. évi tagdíjukat befizették és 2006. évi tagdíjukat legkésőbb 2006. május 15-ig befizetik. A konferencia meghívóját postai úton továbbítjuk, de elérhető a www.mtoe.hu honlapon is.

3. 2006. évi titkárnő napi ünnepség
Az egyesület 2006. május 28-án ünnepséget szervez a titkárnők napja alkalmából. Szóba jöhető helyszín a Művészetek Palotája, a Magyar Borok Háza, a Petőfi Irodalmi Múzeum. A végleges helyszín és program a fogadókészségtől függ.

4. Beszámoló az EUMA budapesti tréningjéről
Az EUMA budapesti tréningje minden várakozást felülmúlóan sikeres volt, úgy a résztvevők létszámát illetően – Európa 21 országából 134 fő vett részt a bizottsági üléseken ill. a tréningen – mint a szakmai és a társasági programok színvonalát és látogatottságát illetően.
A 2006. március 23-26-ig tartó események között a résztvevők meglátogathatták a Zwack Unicum Rt. Múzeumát és Látogató Központját, a résztvevők és hozzátartozóik a Budapesti Tavaszi Fesztivál rangos eseményének számítható Operaház-i kulturális eseményét, Hattyúk tava balett előadást élvezhették (96 fő vásárolt jegyet az előadásra), magyaros folklórműsorral fűszerezett vacsorán közel 150 fő vett részt a Citadella éttermében, majd a rendezvények utolsó napján Budapest nevezetességeivel ismerkedhettek a résztvevők, búcsúként megkóstolva a Magyar Borok Háza által ajánlott borokat.
A tréning témája: „Vezetés; az asszisztens mint rejtett vezető” volt, a munkanyelve az EUMA munkanyelve, az angol volt. Hamarosan tájékoztató jelenik meg az EUMA honlapján, a www.euma.org.

Egyebek
a) Sójáné Dux Ágnes beszámolt a 2006-ban kiadott új OKJ jegyzék titkárnői szakképesítést érintő változásairól. A szakképesítések új megnevezései felvetik azt a szükségszerű lépést, hogy az egyesület változtassa meg nevét, hogy az új munkáltatói, munkaerő piaci követelményeknek megfelelő új szakmák képviselőit is befogadhassa, pl. a titkársági és ügyfélszolgálati alkalmazottakat.

K.m.f.

Készítette: Magyar Gizella
Emlékeztető
az MTOE székhelyén (1023 Budapest, Frankel Leó út 114.),
2006. június 12-én 14.30 órakor megtartott „Hírlevél Szerkesztő Bizottság”-i ülésről
Jelen vannak: Sójáné Dux Ágnes, az MTOE elnöke,
Dósa Gáborné, a Hírlevél Szerkesztő Bizottság elnöke,
Joó Ferencné meghívott,
Magyar Gizella a Hírlevél Szerkesztő Bizottság elnökhelyettese,
Schwabauerné Major Edit a Hírlevél Szerkesztő Bizottság tagja.

Napirend:
1. Szerkesztő Bizottság-i feladatok a jövőben.
2. Feladatok felosztása.
3. Hagyományos és elektronikus "Hírlevél"-lel kapcsolatos teendők megbeszélése.
4. Július havi Hírlevél tartalmának megbeszélése.

1. A jelenlévők megállapítják, összegzik az eddig kialakult gyakorlatot, szokásokat
hivatalos lapjuk, a „Titkárnői Hírlevél” anyaggyűjtését, szerkesztését illetően.
Magyar Gizella elmondta, hogy mostanáig könnyű helyzet volt.
Az volt a kialakult gyakorlat, hogy a hírek áramlását, a begyűjtött, összes, létező cikkeket, írásokat, fontos szakmai információkat, tájékoztatást szolgáló aktuális anyagokat Ő, – mint felelős szerkesztő - összesítette, rendszerezte. Kiválasztotta a legaktuálisabbakat, majd összeállította a legszükségesebb, havonta megjelentetni kívánt híranyagot. A közlésre szánt hírlevelet minden alkalommal a Szerkesztő Bizottság elnöke is átnézte, az MTOE Elnöke pedig jóváhagyta és ezek után került a kiadásra szánt Hírlevél az EGIS Nyomdájába, ahol kiadási formába szerkesztették és sokszorosították. Lapzárta: minden hónap 10-e volt. A Hírlevél hagyományos formában havonta jelent meg 2005. decemberéig.
A postázást, terjesztést a Trainex Oktatási Kft. végezte oktatási célú tanfolyami prospektusok kíséretében – segítve ezzel az egyesület munkáját –
2005. őszén az MTOE saját honlapot, web oldalt hozott létre, ami megváltoztatja az eddig
bevált gyakorlatot a Titkárnői Hírlevél hagyományos formában való további terjesztését
illetően.
Felmerül a kérdés
- Hogyan tovább?
- Szükséges-e a weboldal mellett a lap hagyományos formában való megjelentetése
havi rendszerességgel?
- Egyáltalán szükséges-e ez a hagyományos, nyomtatott forma, amikor a Web oldalt
megtekintheti mindenki a munkahelyén vagy az otthonában, a saját számítógépén?
- Az egyesület költségvetése is nagyon szűkös.
- A Trainex Oktatási Kft. is jelezte, hogy a továbbiakban sokkal kevesebb segítségre
Számíthat az egyesület, és
- A kialakult helyzet és az idő hozta, sürgeti és szükségessé teszi ezeket a változásokat.

2.
A jelenlévők megállapodtak abban, hogy a jövőben a „Titkárnői Hírlevél” elsősorban elektronikus formában jelenik meg az MTOE Web oldalán.
A hagyományos Szerkesztő Bizottság átalakul Elektronikus Szerkesztő Bizottsággá.
Web lapfelelős: a Szerkesztő Bizottság elnöke, Dósa Gáborné (Ili).
Feladata: az aktuális híranyagok, közlemények begyüjtése.
Elérhetőség, e-mail címe: helene@citromail.hu, ide várja a Hírlevélbe szánt írásokat, közleményeket, melyeket összesítve közlésre eljuttat az MTOE Elnökéhez.
Az MTOE Elnöksége elnökségi állásfoglalásait, programjait, közérdekű szakmai információit folyamatosan közzé teszi az egyesületi Web oldalon a közlésre szánt cikkekkel, írásokkal együtt.
Lapzárta továbbra is: minden hónap 10-e.
A Hírlevél és az egyesületi programok felkerülésének ideje a Web oldalra: minden hó 15-e.
Az elektronikus Hírlevél külön linkjei az alábbiak lesznek:
Aktualitások.
Programok.
Szakmai munkát segítő cikkek.

3.
Jelenlévők megállapodtak abban, hogy
- az egyesület az aktualitásokat megtekinthető, letölthető formában fogja közzétenni saját Web oldalain.
- Ha lehetőség lesz rá, a Hírlevelet hagyományos, nyomtatott formában is megjelentetik és szétküldik azoknak az egyesületi tagoknak, akik rendszeres tagdíjfizetők évente két alkalommal (közgyűlés és konferencia előtt a fogadócsomag kísérőjeként), de az is elképzelhetőnek látszik, hogyha az egyesület támogatókra talál, gyakrabban jelenteti meg és küldi szét a hagyományos Hírlevelet bővített formában.
- Átalakulóban van a szakma, mások a szakmai elvárások, egyre magasabbak a szakmai követelmények. Alkalmazkodni, igazodni kell a kialakult helyzethez, ami az egyesület Elnökségének és a Szerkesztő Bizottságnak is új feladatokat ad.
4.
Jelenlévők megállapodtak abban, hogy a Hírlevél legközelebbi lapzárta: 2006. július 10.
Az elektronikus Hírlevél tartalma:
1. Emlékeztető a 2006. április 11-i elnökségi ülésről
2. Emlékeztető a 2006. május 12-i „Hírlevél” Szerkesztő Bizottság-i ülésről
3. Közgyűlési beszámolókból:
4. Budapesti Helyi Csoport tájékoztatója a 2005. évi munkáról.
5. Debreceni Helyi Csoport tájékoztatója a 2005. évben végzett munkáról.
6. Nyíregyházi Helyi Csoport tájékoztatója a 2005. évben végzett munkáról.
5. Aktualitások.

Kmf.

Dósa Gáborné
a Szerkesztő Bizottság elnöke
Az MTOE 2006. évi
MUNKATERVE
1) Közgyűlés megszervezése, 2006. május

2) Szakmai konferencia megrendezésének feladatai „Munkaerőpiac kihívásai – a generációk esélyei” címmel – 2006. november

3) A Titkárnők napjának megünneplése

4) A bizottságok munkájának segítése.

5) Taglétszám növelése. Új megyei csoportok létrehozása. Tagdíj pontos fizetésének fontosságára felhívás. Folyamatos tagdíjnyilvántartás biztosítása.

6) Titkárnői Hírlevél megjelenésének segítése.

7) Helyi csoportok látogatása.

8) Kulturális programok szervezése. Kirándulás, színházlátogatás.

9) Külföldi titkárnői egyesületekkel kapcsolat felvétel, ill. ápolás. EUMA egyesületi tagság ápolása.

10) Szakmai kapcsolatok erősítése: - Részvétel titkárnői konferenciákon: Egészségügyi Titkárnők Szakmai Napja; MAVÍZ (Víz- és Csatornaművek Szakmai Országos Szövetségének) titkárnői tanácskozása.

11) Szakmai szervezetekkel való kapcsolat folyamatos ápolása, bővítése - Nemzeti Szakképzési Intézet, Anyanyelvápolók Szövetsége, Magyar Gyorsírók- és Gépírók Országos Szövetsége, Raabe Tanácsadó Kft., Trainex Kft., CEGOS, Kereskedelmi Kamara, Oktatási Minisztérium, stb.).

12) PR tevékenység erősítése – A weblap folyamatos „karbantartása”

Budapest, 2006. május hó
GB.gif
*
*
BemutatkozásEtikai kódexProgramokHírlevélKapcsolatokHOME
Copyright © 2005, Magyar Titkárnők Országos Egyesülete. Minden jog fenntartva.

A weblap a WEB-SET rendszeren üzemel. Készítette a BIT-Hungary Kft.