BemutatkozásEtikai kódexProgramokHírlevélKapcsolatokHOME
IMG2.jpg
Etikai Kódex
A TITKÁRI, TITKÁRNŐI MUNKAKÖRBEN DOLGOZÓK SZÁMÁRA
A titkári/titkárnői munkakör bizalmi állás, betöltőjétől elvárható az átlagosnál tudatosabb etikai magatartás. Az alábbi etikai kódex röviden összefoglalja azokat a szakmai erkölcsi követelményeket és erényeket, amelyek e munkához nélkülözhetetlenek.

1. A titkár/titkárnő köteles főnöke szakmai irányításával képességei maximális igénybevételével ellátni feladatait. Törekednie kell arra, hogy elvégzendő munkafeladatai pontosan meg legyenek határozva (munkaköri leírásában).

2. A szakmai irányítás nem jelenti azt, hogy feladja önállóságát, ellenkezőleg: a szakmai kompetencia és a munkaköri feladatok alapján az adott keretek között autonóm módon szervezi tevékenységét.

3. A szakmai kompetencia megőrzése érdekében köteles az adott munkakörhöz tartozó ismereteit rendszeresen bővíteni.

4. A titkár/titkárnő lojális főnöke és cége iránt. Távollétében is a főnök szakmai utasítása szerint tevékenykedik munkaadója érdekeit szem előtt tartva. A főnök és harmadik személyek közötti konfliktus esetén vagy főnöke pártján áll, vagy hangsúlyozottan kimarad a konfliktusból.

5. Nem engedi meg olyan helyzet kialakítását, amelynek kapcsán egy harmadik fél kárt okozhatna cégének, ill. főnökének. Ajándékot csak a hivatali etikett szabályai szerint fogad el.

6. A titkár/titkárnő a vállalat imázsának egyik legfőbb képviselője. Ennek megfelelően kell viselkednie, öltözködnie.

7. A titkár/titkárnő információkkal dolgozik, azokat bizalmasan kezeli. Ügyel arra, hogy még véletlenül se kerüljön semmiféle információ, irat illetéktelen kézbe sem cégen belül, sem azon kívül.

8. Munkájához hozzátartozik a verbális kommunikáció. Különösen ügyelnie kell a kommunikáció szabályainak gondos betartására (pl. tagolt beszéd, egyértelműség, hanghordozás stb.). Mindezek hangsúlyozottan fontosak telefonáláskor, amikor nincs személyesen jelen a partner.

9. Munkájában a tárgyszerűség vezeti. Ha valamilyen információ továbbítására felkérik, azt kommentár nélkül, csak adatszerűen, tételesen közli. Így például:
  • munkahelyén kívül nem „fecseg” a vállalati munkáról senkinek.
  • főnökéről szóló információt − különösen magánéleti tárgyút vagy betegségről szólót − soha senkinek nem mondhat el.
  • a vállalat munkatársairól szóló híreket − sem a munkahely belső életével kapcsolatosakat (előléptetés, lefokozás stb.), sem pedig magánéletükkel
  • kapcsolatosakat − nem terjeszt.
  • általában nem vesz részt „pletykák” gyártásában és terjesztésében.

10. A titkári/titkárnői munka lényege a pontosság. (Pl. az időpontok egyeztetése, folyamatos figyelemmel kísérése, a határidők betartása, főnöke munkaidő-beosztásának rendszeres követése. Munkahelyére pontosan érkezik, stb.)

11. Saját munkáját tervszerű időbeosztással végzi. Munkaidő-beosztásában alkalmazkodik cége és főnöke elvárásához.

12. A titkár/titkárnő a vállalat javait, eszközeit és saját munkaidejét magáncélokra nem használhatja fel.

13. A jelen etikai kódexet viselkedési irányelvek egészítik ki.


Budapest, 2005. március 4.Készült a Magyar Titkárnők Országos Egyesülete megbízásából Erdős Ferenc filozófus-tanár szakjavaslata alapján, a tagság és néhány jelentős munkáltató módosító javaslatainak figyelembevételével.
A jelen dokumentum összhangban áll az Európai Menedzserasszisztensek Szövetségének (EUMA) etikai kódexével.
GB.gif
*
*
BemutatkozásEtikai kódexProgramokHírlevélKapcsolatokHOME
Copyright © 2005, Magyar Titkárnők Országos Egyesülete. Minden jog fenntartva.

A weblap a WEB-SET rendszeren üzemel. Készítette a BIT-Hungary Kft.