BemutatkozásEtikai kódexProgramokHírlevélKapcsolatokHOME
IMG2.jpg
Bemutatkozás
Az egyesület 1992 ben alakult, pártoktól független, hivatalosan bejegyzett, önálló szervezet.

Az egyesület célja az ország területén bármely munkáltatónál foglalkoztatott titkárnők összefogása, érdekvédelme, szakmai képviselete. Az egyesület képviselői útján részt vesz a titkárnők szakmai, munkahelyi érdekeit érintő jogi szabályozásban.

Feladata a titkárnők szakmai fejlődésének segítése, részükre továbbképzési lehetőségek megteremtése, korszerű szakmai információk továbbítása. Állandó kapcsolatot tart fenn a hazai, ill. külföldi szakmai szervezetekkel; konferenciákat, tapasztalatcseréket szervez bel- és külföldön. Foglalkozik az átképzési, elhelyezkedési problémákkal.

Az egyesület állásfoglalásait a Magyar Távirati Irodán, a Sajtószolgálaton, szaklapokban, illetőleg írott és elektromos médiákon keresztül hozza nyilvánosságra.

Az egyesületnek bárki tagja lehet, aki elfogadja az egyesület alapszabályát, titkárnőként, titkárként dolgozik, vagy támogatja a szakmai szerveződés ügyét és rendszeresen fizeti a tagdíjat.

Az egyesület önkormányzati szervei a közgyűlés, az elnökség, valamint a választott tisztségviselők.

Az egyesület évente tartja közgyűlését, az elnökség negyedévente ülésezik.

Az elnökség munkáját segíti a számvizsgáló, az oktatási, a szervezési és a nemzetközi bizottság.

A tagság tájékoztatására szolgál a "Titkárnői Hírlevél" c. információs lap, mely havonta jelenik meg és jut el az egyesület terjesztésében a tagsághoz. Az információs lap tartalmaz minden, az egyesület életével kapcsolatos hírt, ismerteti a tagsággal az elnökség határozatait, és fórum a tagság számára véleményük, javaslataik megjelentetésére.

Az egyesület a befizetett tagsági díjakból, pályázat útján elnyert anyagi támogatásból, ill. szponzorok támogatásából fedezi kiadásait. Az éves tagdíj 2.500.- Ft, nyugdíjasoknak és diákoknak, valamint méltányossági alapon 1000.- Ft.

Az egyesület kapcsolatot tart a szakminisztériumokkal, a titkárnőképző állami és magánintézményekkel, belföldi és külföldi partnerszervezetekkel, titkárnői szövetségekkel, együttműködési megállapodást kötött az Anyanyelvápolók Szövetségével.

A külföldi partnerszervezetek közül az egyesület megalakulása óta együttműködik az Osztrák Titkárnők Szövetségével (ÖSeV), a szövetség új elnevezése 1998. óta Osztrák Titkárság és Irodavezetők Szövetsége (ÖSBM), a Németországban működő két titkárnő- szövetséggel, a 40 éve működő BDS-sel és a DSV-val, mely két szervezet időközben egyesült. Felvette a kapcsolatot a Szlovén Titkárnők Szövetségével (ZTS), valamint a Hollandiában működő titkárnőszervezettel.

2000. júniusában egyesületünk felvételt nyert az European Management Assistants (EUMA) nemzetközi szervezetbe (korábbi nevén European Association of Professional Secretaries – EAPS).

Az egyesület életének fontos eseménye az évente összehívandó közgyűlés, szakmai szempontból fontos rendezvénye a minden év novemberében megrendezésre kerülő konferencia, országos érdeklődésre számot tartó eseménye május 24., a Titkárnők Napja. Az egyesület ötéves fennállásában szakmai mérföldkövet jelentett az 1997-ben közgyűlési határozattal elfogadott Etikai Kódex megalkotása, mely a titkári, titkárnői munkakörben dolgozók számára röviden összefogja azokat a szakmai erkölcsi követelményeket és normákat, amelyek e munkához nélkülözhetetlenek, iránytűként viselkedési irányelveket jelöl meg. Készítői figyelembe vették a tagság és néhány jelentős munkáltató javaslatait, valamint az EUMA etikai kódexét.

Fontos előrelépés a szakmai képzés területén, hogy 2000-ben akkreditálták a titkárságvezető felsőfokú szakképesítést és a beszédíró gyorsíró szakképesítést. Az egyesület közelebbi tervei: kedvezményes továbbképzést indítani dolgozó titkárnők részére, segítséget nyújtani a középfokú ügyintéző titkár képesítés megszerzésében. Távolabbi célja az állami vizsgáztatásban való részvételi jog megszerzése, a pályakezdő fiatalok szakmai gyakorlati felkészítése, a szervezettséget olyan fokra emelni, hogy az ország minden területén működjenek helyi csoportok. Az érdeklődőknek részletes információt nyújt:

Sójáné Dux Ágnes, az egyesület elnöke
Tel/Fax: (1) 326 2394
e-mail: soja@mail.vti.hu

Magyar Gizella, elnökhelyettes
Tel: (1) 265 5550
Fax: (1) 265 5502
Belépési nyilatkozat
Felvételemet kérem a Magyar Titkárnők Országos Egyesületébe
*
Angol felső Angol közép Angol alap
* Férfi
*
A * jelölésű mezők kitöltése kötelező!
GB.gif
*
*
BemutatkozásEtikai kódexProgramokHírlevélKapcsolatokHOME
Copyright © 2005, Magyar Titkárnők Országos Egyesülete. Minden jog fenntartva.

A weblap a WEB-SET rendszeren üzemel. Készítette a BIT-Hungary Kft.